Pårørenderådgivning

Tilbud for pårørende til personer med stort forbrug af rusmidler

Ring 40455223

Rådgivning for pårørende

Som terapeut har jeg et tilbud til dig, som er pårørende til en nærtstående med et overforbug af alkohol, medicin eller stoffer. Du kan være pårørende til et barn, en ægefælle, en søskende, en forældre eller måske en anden næftstående.

Som pårørende til en person med problemer i forhold til rusmidler, har man tanker og bekymringer, som de fleste andre er fri for. Jeg oplever, at det er helt almindeligt at føle sig usikker, at opleve stress som følge af sine bekymringer og mange tanker. Muligvis, føler du dig usikker på, hvad der er det rette at gøre.

Det kan være du føler, at have mistet fodfæstet og er magtesløs i situationen? Eller måske har du allermest behov for at genvinde styrke og finde ressourcer til at kunne rumme det, du står i?

Jeg tager udgangspunkt i dine behov ved at udvise empati og indlevelse i din situation. Undgå at gå alene med dine tanker, del dem med mig eller andre pårørende i Pårørendegruppen. Det er vigtigt at tale pårørenderollen, misbruget hos din kære, samt det den betyder for relationen og livet i familien.

For mange kan det være en hjælp at tale om, hvordan du som pårørende bedst muligt passer på dig selv, så du både kan være en vigtig og omsorgsfuld pårørende og samtidig få opfyldt dine egne behov, som den, du er.

 

For mange kan det være en hjælp at tale om, hvordan du som pårørende bedst muligt passer på dig selv, så du både kan være en vigtig og omsorgsfuld pårørende og samtidig få opfyldt dine egne behov, som den, du er.

Rådgivning for pårørende

Bliv set og forstået

At blive set, hørt, forstået og anerkendt i en pårørendegruppe, hvilket er formålet med forløbet

Få støtte til forandring

Gruppen skaber et nærvær og støtte til forandring fra andre deltagere som er i samme båd som dig

Oplev genkendelse

Pårørende kan definere sig selv ud fra andre, både hvad angår forskellighed og ikke mindst genkendelse

Få mere at vide om pårørenderådgivning. Tilmeld dig mit nyhedsbrev!