CRAFT

Bliv bedre til at hjælpe dig selv og den der er afhængig 

CRAFT til at styrke dig som pårørende

Terapeutisk CRAFT behandling

Hvordan hjælper CRAFT?

Med CRAFT hjælper jeg pårørende med at blive bedre til at hjælpe sig selv og den der har et overforbrug af alkohol, medicin eller stoffer.

CRAFT har fokus på at ændre de pårørendes adfærd og styrke deres handlekraft på tre områder:

  • At udvikle strategier til at passe på sig selv i risikable situationer – fx hvis den der misbruger er voldelig.
  • At blive bedre til at håndtere problemer mellem sig selv og alkoholmisbrugeren
  • At kunne være med til at motivere den der misbruger alkohol til at gå i behandling

Det endelige mål med behandlingen er at løse misbrugsproblemet i familien. CRAFT giver pårørende redskaber til at hjælpe sig selv og din kære som har et problem med rusmidler.

En af grundene til at CRAFT er et fantastisk redskab er, at du som pårørende allerede kender personen og dennes misbrugsadfærd.

Hvad er CRAFT?

CRAFT er blandt andet et værktøj til motivation og intervention af pårørende der har et stort forbrug af rusmidler til et bedre liv. I alt sin enkelthed har behandlingen 3 terapeutiske formål:

  • At få den drikkende i behandling
  • At reducere den drikkendes forbrug af alkohol
  • At den pårørendes livskvalitet ændres til det positive, uanset om den drikkende går i behandling eller ej

Det overordnede formål med CRAFT er at skabe positive ændringer i relationer familiemedlemmer imellem, således at forbruget reduceres eller helt stopper.

Metoden kendetegnes ved at den afhængige kan påvirkes i den ønskede retning. Et eller flere familiemedlemmer starter i behandling uden den afhængige, for derigennem at påvirke personen.

Hvad er formålet med CRAFT?

Hovedformålet er at lære familiemedlemmet forskellige mestringsstrategier i forhold til at styrke egen situation, forholdet til den alkoholiske part samt strategier i forhold til at belønne ønskelig adfærd fra den alkoholiske part. Det er stigen praksis for positive effekter, at familieorienteret behandling  forbedre effekten.

Hvor er CRAFT anvendelig?

CRAFT er anvendelige i forhold til familier til afhængige, der endnu ikke har erkendt deres problematiske forhold til alkohol eller til behandlingsresistente misbrugere. Der arbejdes som oftest med en ægtefælle/partner til en afhængig, men også forældre og søskende kan inddrages. CRAFT vil medføre forbedrede
resultater for såvel den afhængige som familiemedlemmerne påvirket af misbruget.

Hvilken effekt har CRAFT behandlingen?

CRAFT behandlingen har god effekt på såvel misbrugsadfærd som start i behandling. Op imod 2/3 af misbrugerne starter i behandling. Endvidere har det vist sig, at også selvom den afhængige ikke selv går i behandling, kan forbruget nedsættes, når familiemedlemmerne modtager CRAFT-behandling.

Kan CRAFT reducere indvirkning på børn?

CRAFT har til formål at reducere indvirkning og skade i forhold til børnenes nuværende liv samt forebygge fremtidige problemer, herunder udvikling af eget misbrug. Man ved, at børn fra familier med alkoholproblemer har forøget risiko for udvikling af en lang række psykosociale problemer, også på længere sigt, bl.a. egne misbrugsproblemer

Få mere at vide om CRAFT. Tilmeld dig mit nyhedsbrev!