Pårørende bliver stærkt kontrollerende, som et resultat af at have en nært familiemedlem med en afhængighed af rusmidler. At kontrollere sin misbruger bliver noget centralt i den pårørendes liv. En pårørende rolle som er stærkt præget at medafhængighed. De forsøger at kontrollerer om deres misbrugers afhængighed på forskellige måder. Det handler både om at prøve af få misbrugeren til at stoppe med misbruget og om at kontrollere det beløb der spenderes, uanset om den pårørende er aktiv misbruger eller ej.

Kontrollerende adfærd

Kontrol udføres af pårørende uanset om misbruget er aktiv eller passiv for en stund. Svigt, løgn og mistillid fylder hos den pårørende er nogle af de følelser og tanker som er skyld i denne kontrol. Denne adfærd kaldes også for et ‘kontrol gen’ selvom det opstår som en direkte konsekvens af misbruget.

Den kontrollerende adfærd sniger sig ind som følge af at have en kær, der er fx. er afhængig af alkohol. Adfærden kan være som følger:

  • Kigger efter flasker i hjemmet
  • Forsøger at lugte om partneren har drukket
  • Kontrollerer mængden af alkohol i hjemmet
  • Kigger i øjnene
  • Planlægger ferien
  • Lytter til stemmen
  • Vurderer adfærden

Målene med denne kontroladfærd kan være et forsøg på at opretholde orden i hjemmet, men ofte stikker der noget dybere.

Skam over kontroladfærd

Et andet aspekt den kontrollerende adfærd har til formål at forsøge at have kontrol over deres misbrugers hele hverdag. De forsøger at have kontrol over deres misbrugs hverdag ved at vide, hvor han er, hvad han laver, hvem han er hænge sammen med, og hvad han køber. De gør dette ved at ringe, sms’e, kigge gennem hans telefon, kigge i lommerne og se på hans kvitteringer. At kontrollere partnerens hverdag kan også handle om at prøve at planlægge sin fritid, så han/hun ikke har tid til at drikke. Det ser ud til, at pårørende skammer sig over deres kontrollerende opførsel, da de begrænser deres partners territorium. Mange pårørende skammer sig over denne kontroladfærd, og kan ofte ikke give nogen rationel forklaring på fænomenet.

Pårørende og kontrol

Jeg betragter denne kontroladfærd som noget, der generelt er opstået efter den pårørende er blevet kemisk afhængig. På den anden side kan kontrol ses som normal adfærd, idet dette i høj grad drejer handler om partnerens afhængighed fremfor alt andet. Kontrollerende adfærd er en stor del af den overordnede mestringsstrategii et forsøg på at styre en partners afhængighed. Mange pårørende får muligvis en fornemmelse af, at de aktivt gør noget positivt, men på den anden side opfatter vi det som en mangel på forandring hos partneren, der fører til en følelse af hjælpeløshed.